พณ.มองFTAฮ่องกง-อาเซียนประโยชน์ระยะยาว

พณ.มองFTAฮ่องกง-อาเซียนประโยชน์ระยะยาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย FTAฮ่องกง-อาเซียนเป็นประโยชน์ระยะยาว เร่งเจรจาภาพรวม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจา เขตการค้าเสรี หรือ FTA ฮ่องกง-อาเซียน จะมีส่วนในการผลักดันการค้าและการลงทุน ของทั้งสองฝ่ายให้สามารถขยายตัวได้อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค จะได้รับประโยชน์จากการเจรจา แต่อย่างไรก็ตามการเจรจา FTA ฮ่องกง-อาเซียนนั้น อาจไม่เฉพาะเจาะจงในเรื่องใดหนึ่ง แต่จะต้องมีการเจรจาการเพื่อเพิ่มการลงทุนในภาพรวม และใช้เป็นกรอบในการพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยฮ่องกงและไทยนั้นถือว่า มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดโดยฮ่องกงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและในอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรม ในประเทศไทย ซึ่งตรงกับนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ