พณ.จับมือจ.ประจวบฯแก้ราคาสับปะรดตกต่ำ

พณ.จับมือจ.ประจวบฯแก้ราคาสับปะรดตกต่ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดประจวบฯ แก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ สั่งจับตาผลผลิตเกษตรทั่วประเทศ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำผลสับปะรดออกแจกฟรีเนื่องจากโรงงานไม่รับซื้อ ว่าได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งดำเนินการช่วยเหลือ โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดแล้วพบว่า สต๊อกของแต่ละโรงงานในขณะนี้มีจำนวนสูง ยังไม่สามารถระบายได้เนื่องจากต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ จึงทำให้ไม่สามารถซื้อสับปะรดในปริมาณมากได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการไตรภาคีฯ ได้ขอความร่วมมือจากโรงงานให้ยืนราคารับซื้อสับปะรดผลใหญ่ในราคา 5 บาท/กิโลกรัม โดยให้ตรึงราคาดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน และขอให้โรงงาน บริหารจัดการเรื่องการจัดคิวของเกษตรกร รวมทั้งขอความร่วมมือจากเกษตรกร ตัดสับปะรดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับผลผลิตของเกษตรกร จึงได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยต้องรู้ข้อมูล มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่ผลผลิตแต่ละพื้นที่จะออกสู่ตลาด