ธุรกิจมหา’ลัยร้อนฉ่า! ดาหน้างัดโปรฯมัดใจนักศึกษา ส่วนลดยกก๊วน-ย้ายค่ายได้หมื่น

ธุรกิจมหา’ลัยร้อนฉ่า! ดาหน้างัดโปรฯมัดใจนักศึกษา ส่วนลดยกก๊วน-ย้ายค่ายได้หมื่น
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเอกชนแข่งเดือด แค่ยื่นใบสมัคร แจกแหลกทุนกินเปล่าหลักพันยันหลักหมื่น หลังเผชิญวิกฤติยอดผู้สมัครหดรุนแรง งัดหลักสูตรใหม่สู้ “จัดการธุรกิจอาหาร-บริหารอสังหาฯ-อีเวนต์-อินโนเวชันมีเดีย”วันที่ 6 พ.ค.60 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สื่อในเครือสปริงกรุ๊ป รายงานว่า มหาวิทยาลัยเอกชนแข่งเดือด ชูไฮไลต์แจกแหลกทุนกินเปล่าตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่น แค่ยื่นใบสมัคร หลังเผชิญวิกฤติหนักยอดสมัครน.ศ. หดรุนแรงต่อเนือง เหตุอัตราเกิดลดลง ผนวกมหาวิทยาลัยรัฐเปิดรับตรงกวาด น.ศ.ตัดหน้า งัดหลักสูตรใหม่สนองตลาด "จัดการธุรกิจอาหาร-บริหารอสังหาฯ-อีเวนท์-อินโนเวชันมีเดีย"

กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา เมื่ออัตราการเกิดของคนไทยมีแนวโน้นลดลง เริ่มส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดจากตัวเลขผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นฐานผู้เรียนกลุ่มใหญ่และทำรายได้หลักลดลงอย่างน่าใจหาย ต่อเนื่องตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยถึงขั้นต้องหันมาแข่งขันเรื่องการตลาด รวมทั้งปรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งซึ่งในปีการศึกษานี้ก็เช่นกัน เพราะนอกจากจะต้องเผชิญกับตัวเลขน.ศ.ที่ลดฮวบลง ยังถูกมหาวิทยาลัยรัฐ เดินหน้าโหมเปิดรับ น.ศ.ตรงตัดหน้า

u2

– รับน.ศ.ใหม่สมัครหดลง

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (The University of the Thai Chamber of Commerce : UTCC) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีน.ศ.เข้ามาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ลดลงอย่างมาก ซึ่งเริ่มเห็นชัดเจนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับแผน ปรับกลยุทธ์ นำเรื่ิ่องของการตลาด โปรโมชันเข้ามาใช้เป็นแรงจูงใจ เพื่อแย่งชิงตัวน.ศ. ดังนั้นเมื่อจำนวนดีมานต์ (ความต้องการ) น้อย แต่ซัพพลายจำนวนมหาวิทยาลัยยังเท่าเดิม มหาวิทยาลัยเองก็ต้องมองหาดีมานด์ใหม่

ดังนั้นม.เองซึ่งมีความได้เปรียบด้านองค์ความรู้ในการผลิตผู้ประกอบการ จึงมุ่งนำเสนอในหลักสูตรใหม่ที่แตกต่างกันไป ซึ่งยุทธศาสตร์ของม.เองนั้น มีทั้งการตั้งคณะขึ้นใหม่ ภายใต้ชื่อคณะวิทยพัฒน์ (Extension school) เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยเริ่มเปิดรับปีการศึกษานี้เป็นปีแรกใน 2 หลักสูตร

– เปิด 2 หลักสูตรใหม่

ได้แก่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน (The Master of Restaurant Management for Executives) โดยเน้นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น อาทิ หลักการจัดการร้านอาหารแบบร้านเดียว, การบริหารร้านแฟรนไชส์, การบริหารเชนสโตร์, การบริหารจัดการครัวกลาง เป็นต้น

ซึ่งปัจจุบันพบว่าธุรกิจร้านอาหารของไทย ได้รับการยอมรับระดับโลกเพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทำให้สามารถขยายการลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ไปต้นไป

ส่วนอีกหลักสูตร ได้แก่การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างประโยชน์จากที่ดิน หลังจากที่ภาครัฐมีนโยบายจัดเก็บภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) และมีธุรกิจจำนวนมากมีที่ดินที่ปล่อยว่างเปล่าและไม่ถูกนำมาก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งที่ดินเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาเป็นสนามกีฬา พื้นที่จอดรถ ตลาดนัด เกษตรผสมผสาน หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมก็ได้

“ในหลักสูตรนี้ กลุ่มเป้าหมายแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและอุตสาหกรรม และกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจได้เอง”

u3
– จัดโปรทุนเรียนฟรี

ขณะเดียวกันมหา วิทยา ลัยก็ยังต้องมีการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์และโปรโมชันไปยังกลุ่มนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ ส่วนโปรโมชัน อาทิ การให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาด้านความสามารถพิเศษ อาทิ ทุนหัวการค้า ทุนคนดี ทุนทายาท SME ทุนทายาทเกษตรกร เป็นต้น นอก จากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนในระดับป.ตรี เช่น รับไอแพดฟรี เป็นต้น

 – เน้นหลักสูตรเถ้าแก่

อีกหนึ่งคณะยอดฮิตในระดับปริญญาตรี คือ คณะนิเทศ ศาสตร์ซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า สาเหตุที่นักศึกษาสมัครเรียนลดลงมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราการเกิดใหม่ที่ลดลง ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป และการเปิดรับตรงของมหา วิทยาลัยของรัฐ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องปรับตัว และเตรียมพร้อมรองรับ โดยเริ่มพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้สอดรับกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป มีการผสมผสานสื่อเก่าและใหม่มากขึ้น พร้อมกับปรับแผนการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ออกไปประกอบอาชีพได้มากขึ้น เน้นการออกไปประกอบอาชีพ เป็นเจ้าของกิจการ จากเดิมที่ผลิตป้อนให้กับวงการสื่อและเอเยนซี

ดังนั้น หลักสูตรจึงจำเป็นต้องปรับให้สอดรับ การเพิ่มทักษะด้านเงินทุน ชป่องทางการเข้าถึงเงินทุน การสร้างจุดเด่นของคอนเทนต์ นอกจาก 6 หลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว จะเปิดอีก 2 หลักสูตรใหม่ในอนาคต คือ หลักสูตรนานาชาติด้านอีเวนต์ และอินโนเวชันมีเดีย สำหรับโปรโมชันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ การแจกทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้กับทุกคณะวิชา มีมูลค่า 5,000 บาท

อาจารย์พีรชัย กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชน จะเป็นการจัดลดแลกแจกแถมจำนวนมาก ถือเป็นการทำตลาดเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งซึ่งไม่อาจพัฒนาเรื่องคุณภาพ แต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ให้ความสำคัญการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งปัจจุบันคู่แข่งมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แต่คณะนิเทศฯ ยังมีจุดแข็งเรื่องชื่อเสียงของบัณฑิตที่จบไปแล้ว ทำให้ยังโดดเด่นอยู่ในตลาดได้

u4
– โปรยกแก๊ง

สำหรับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโปรโมชัน มาเป็นแก๊ง รับเป็นก๊วน กับโปรยกแก๊ง ที่ให้ชวนเพื่อนมาสมัครเรียนพร้อมมอบตัว จะได้รับทุนการศึกษาทันที 1,000 บาท และเพิ่มตามจำนวนคน โดยสามารถสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัย และสำหรับผู้ที่เรียนที่อื่นแล้วไม่ชอบ ย้ายเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะได้รับส่วนลด 1 หมื่นบาททันทีเช่นกัน