สอท.หนุนรัฐลุยEECดันไทยฮับการค้าลงทุน

สอท.หนุนรัฐลุยEECดันไทยฮับการค้าลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธาน สอท. หนุนรัฐลุย EEC ชี้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางการค้าลงทุน

นายเจน นำชัยสิริ ประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท. กล่าวว่า ประเทศไทยได้เว้นว่างจากการพัฒนาประเทศมานานในระยะเวลาหลายปี ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ถือเป็นโครงการที่ดีและควรดำเนินการนานแล้ว และการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคดิจิทัล หรือ 4.0 ซึ่งการที่รัฐบาลเลือกดำเนินโครงการในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะมีทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทยถือว่าได้เปรียบหลายๆ ประเทศ และเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุน และการขนส่ง รวมทั้งเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุน ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศได้มากขึ้นด้วย