กกพ.ออกประกาศปรับปรุงระบบไฟโซลาร์ฟาร์ม

กกพ.ออกประกาศปรับปรุงระบบไฟโซลาร์ฟาร์ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกพ. ออกประกาศปรับปรุงข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า โครงการโซลาร์ฟาร์ม กลุ่มราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอปรับปรุงข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลการจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่ ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยยกเลิกข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออก Zone E2 และปรับปรุงข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ Zone N5 จากเดิม 5 เมกะวัตต์ เป็น 15 เมกะวัตต์ แทน ทั้งนี้ กกพ. ได้ออกประกาศในโครงการนี้ เป็นฉบับที่ 2 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้นำเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. แล้ว

ขณะที่ความพร้อมการจัดประชุมชี้แจงโครงการ กกพ. ได้กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการ รวมถึงผู้ร่วมลงทุนโครงการ และผู้สนับสนุนโครงการ ได้รับทราบความก้าวหน้า รายละเอียดของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงาน และที่สำคัญเพื่อให้มีความเข้าใจและมีข้อมูลพร้อมที่จะสามารถวางแผนการทำงานเพื่อเตรียมการเข้ามายื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการได้ต่อไป