AIS แจงกรณี บีอีซี เวิลด์ ตั้งสมประสงค์

AIS แจงกรณี บีอีซี เวิลด์ ตั้งสมประสงค์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอไอเอส แจง กรณี บีอีซี เวิลด์ ตั้ง“สมประสงค์ บุญยะชัย” เป็นผู้บริหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ได้ส่งจดหมายชี้แจงกระแสข่าวผู้บริหารระดับสูงทยอยลาออก ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะผู้บริหารตามที่ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนั้น เป็นอดีตผู้บริหารเอไอเอสที่ออกจากบริษัทไปก่อนหน้านี้แล้ว คือนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ได้เกษียณอายุตั้งแต่ปี 2558 และปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เอไอเอส ,นายภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน เคยเป็นผู้บริหารเอไอเอส ที่ลาออกไปแล้วตั้งแต่ปี 2550 และ น.ส.อาภัทรา ศฤงคารินกุล ได้ออกจากเอไอเอส โดยเกษียณอายุเมื่อปี 2554

ส่วนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร นั้น เป็นเรื่องที่เอไอเอสดำเนินการปกติเสมอมา ทั้งนี้ การปรับศักยภาพขององค์กรเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในการสร้างศักยภาพให้สามารถพร้อมรับการแข่งขันเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Service Provider) โดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพและการดูแลบุคลากร ที่เอไอเอสให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทำให้ล่าสุดเอไอเอสได้รับรางวัล Global HR Excellence Award 2017 จาก World HRD Congress และรางวัล Promoting Health in the Workplace จาก Best Employer Brand Awards 2017 ในระดับนานาชาติในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง