กรมบัญชีกลางพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรมบัญชีกลางพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข่าวขายข้อมูลให้เอกชนฮั้วประมูลแข่งขันราคาทางราชการ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (ภตช.) และคณะ เดินทางยื่นหนังสือต่อ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางที่กำกับดูแลระบบ e-Bidding ของกรมบัญชีกลางอาจมีส่วนเกี่ยวข้องการขายข้อมูลให้เอกชนในการฮั้วประมูลแข่งขันราคาทางราชการ เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล รวมทั้งได้กล่าวอ้างอีกว่า มีนายหน้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 40 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการบางคน เพราะจะมีเพียง 1-2 คนเท่านั้นที่ทราบรหัสเข้าระบบ e-Bidding และต้องมีคนสั่งการมาเนื่องจากไม่สามารถทำโดยพลการได้เด็ดขาด ขอให้ดีเอสไอตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขณะนี้กรณีดังกล่าวดีเอสไออยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาคดีฮั้วประมูล ซึ่งต้องรอผลของการสอบสวนที่ชัดเจนก่อน  ในส่วนของกรมบัญชีกลางไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางพร้อมให้ความร่วมมือกับทางดีเอสไอ และกระทรวงยุติธรรมอย่างเต็มที่