คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างแตะ6.16ลล.

คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างแตะ6.16ลล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เผยหนี้สาธารณะคงค้างล่าสุด แตะ 6.16 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.27 ของ GDP

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจำนวน 6,166,549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.27 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,728,655 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 962,885 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ที่รัฐบาลค้ำประกัน 455,580 ล้านบาท และ หนี้หน่วยงานของรัฐ 19,428 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 76,318 ล้านบาท