สมคิดย้ำสถาบันการเงินช่วยผู้มีรายได้น้อย

สมคิดย้ำสถาบันการเงินช่วยผู้มีรายได้น้อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯ สมคิด กำชับสถาบันการเงินหาแนวทางให้ผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำไปหมุนเวียนฟื้นธุรกิจ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Startup และ Social Entetprise หรือ D2  ว่า เศรษฐกิจฐานรากไม่ใช่เพียงผู้มีรายได้น้อย แต่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดเล็ก ร้านค้า ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว นอกจากนี้ยังพบว่าในต่างจังหวัด มีผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยไม่เกิน 80 บาทต่อวันเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นหากเป็นกลุ่มเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. จะต้องเข้าไปดูแล หากเป็นกลุ่มค้าขาย ธนาคารออมสินต้องเข้าไปดูแล และกลุ่มที่ทำงานรับจ้าง กระทรวงแรงงานต้องเข้าไปดูแล และฝากให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนในแต่ละชุมชน ให้ร่วมกับเอกชนรายใหญ่ในการสร้างกิจกรรมให้เกิดรายได้ขึ้นกับคนในท้องถิ่น เช่น การจัดงานประชุมสัมมนาของบริษัทหรือองค์กรตามต่างจังหวัด เพื่อสร้างเม็ดเงินสะพัดให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น พร้อมกำชับให้ทุกสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน หาแนวทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยยกตัวอย่างของฮ่องกง ที่ผู้ประกอบการร้านโซห่วยสามารถขอสินเชื่อได้ผ่านระบบฟินเทคภายใน 5 นาที เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน