ก.อุตฯเล็งปล่อยMicroSMEsปลายพ.ค.นี้

ก.อุตฯเล็งปล่อยMicroSMEsปลายพ.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมปล่อยสินเชื่อ Micro SMEs ช่วยคนตัวเล็กปลายพ.ค.นี้ พร้อมวางแนวทางจัดตั้งศูนย์พัฒนา

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Startup และ Social Entetprise หรือ D2 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 67 หน่วยงาน ว่า ที่ประชุมวางกรอบส่งเสริมและพัฒนา SMEs ทุกระดับในปี 2560 ทั้งด้านการช่วยเหลือทางการเงินผ่านเงินกองทุน 38,000 ล้านบาท ได้แก่ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ 20,000 ล้านบาท สินเชื่อ SMes Transformation Loan 15,000 ล้านบาท กองทุนฟื้นฟูและพลิกฟื้นกิจการ 3,000 ล้านบาท โดยรัฐได้สรุปมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ Micro SMEs หรือสินเชื่อช่วยเหลือคนตัวเล็กหรือรายย่อย โดยนำเงินจากกองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอีของ สสว. วงเงิน 2,000 ล้านบาท มาให้กู้ยืมแก่ Micro SME วงเงินรวม 500 ล้านบาท รายละไม่เกิน 2 แสนบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปี ดอกเบี้ย 0% ผ่อนปรนหลักประกัน และรายย่อยที่เติบโตขึ้นวงเงิน 3,000 ล้านบาท ให้รายละไม่เกิน 6 แสนบาท ปลอดเงินต้น 3 ปี ดอกเบี้ย 1 % ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากทั้ง 2 กองทุนไม่ต่ำกว่า 15,000 ราย นอกจากนี้จะเร่งรัดปล่อยสินเชื่อในทุกกองทุน โดยเริ่มปล่อยกู้ได้ในช่วงปลายเดือน พฤษภาคมนี้ 
นอกจากนี้คณะทำงานฯ เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐแต่ละจังหวัด โดยให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ และให้ความรู้กับ SME แต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว อาทิ การฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ การตลาดสมัยใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ