คมนาคม เผย คืบหน้าออก AOC รอบใหม่

คมนาคม เผย คืบหน้าออก AOC รอบใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เผย คืบหน้าการดำเนินการออก AOC รอบใหม่ร่วมกับ CAAi เตรียมยื่น ICAO ตรวจซ้ำ 30 มิ.ย.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานร่วมกับ CAAi ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการเดินอากาศ หรือ Re - certification ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบ Inspector ของ CAA International Limited หรือ CAAi และผู้ตรวจสอบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กพท.ในลักษณะ On the job training โดยมีสายการบินจำนวน 24 สายการบิน ที่ยื่นความจำนงเข้ารับการตรวจสอบฯ ซึ่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยแอร์เอเชียผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรอบรองการเดินอากาศ AOC แล้ว

ทั้งนี้ กพท. จะดำเนินการตรวจสอบฯ ทุกสายการบินอย่างเข้มงวด และคาดว่าจะสามารถออกใบรับรองฯ ให้แก่สายการบินได้ 6 สายการบิน ภายในปลายเดือนมิถุนายน 2560 

นอกจากนี้ CAAi ยินดีให้คำปรึกษาการพัฒนาให้ กพท. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลในระดับสากล  สำหรับการตรวจสอบการดำเนินการงานของ กพท. หรือ ICVM. จะยื่นขอให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO เพื่อตรวจสอบฯ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2560 และคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบประมาณปลายปี 2560