ครม.เพิ่มงบ21ล.ฝึกทักษะแรงงานประสบภัยภาคใต้

ครม.เพิ่มงบ21ล.ฝึกทักษะแรงงานประสบภัยภาคใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เห็นชอบเพิ่มงบกว่า 21 ล้านให้ กระทรวงแรงงาน ฝึกทักษะ ผู้ประสบภัยภาคใต้ 12 จังหวัด 5,000 คน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร.กล่าวว่า จากเหตุน้ำท่วมหนักในหลายจังหวัดภาคใต้ เมื่อช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมาหลายหน่วยให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชาชน โดยเฉพาะเครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆ ดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เสนอของบประมาณ กว่า 21 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด 5,000 คน โดยล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับอนุมัติงบประมาณส่วนนี้จำนวน 21,875,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รวม 12 จังหวัด เป้าหมาย 5,000 คน เพื่อพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนสามารถซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายของตนเองและชุมชนให้ใช้งานได้ รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย เป็นทางเลือกและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพด้วย