พาณิชย์จัดประชุมThailand RiceConvention

พาณิชย์จัดประชุมThailand RiceConvention
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ต่อยอดอุตสาหกรรมข้าวไทย เตรียมจัดงานประชุม Thailand Rice Convention 2017 วันที่ 28 - 30 พฤษภาคมนี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ หรือ งาน Thailand Rice Convention 2017 ( TRC 2017 ) ที่กรมการค้าต่างประเทศจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคมนี้  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ว่า การจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “ข้าวไทย” ก้าวใหม่...ด้วยนวัตกรรม เพื่อนำเสนอศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตและแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก  ผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวลักษณะพิเศษหลากหลายสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาแปรรูปผลผลิตข้าวให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้มหาศาลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งภายในงานได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การค้าข้าวไทย และทิศทางในอนาคต” เพื่อรับทราบทิศทางและนโยบายของรัฐต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน