ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด40สต. E85ลง20สต. -มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด40สต. E85ลง20สต. -มีผลพรุ่งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ปรับลด 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ปรับลด 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (4 พฤษภาคม 2560) เวลา 05.00 น.

ทั้งนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการของ ปตท. และ บางจาก ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 เฉพาะของ ปตท. ลิตรละ 33.76 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.65 บาท  แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.38 บาท E20 ลิตรละ 24.14บาท E85 ลิตรละ 19.54 บาท ดีเซล ลิตรละ 24.79 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด