สมคิดมอบนโยบายแบงก์รัฐช่วยผู้มีรายได้น้อย

สมคิดมอบนโยบายแบงก์รัฐช่วยผู้มีรายได้น้อย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯสมคิด มอบนโยบายสถาบันการเงินรัฐ เร่งมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย

ในวันนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะมอบนโยบายให้กับ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ โดยจะเน้นเรื่องของการให้ธนาคารของรัฐดูแลประชาชนฐานรากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกร ที่กระทรวงการคลังมีมาตรการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน และดูแลผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมไปถึงมาตรการดูแลประชาชนที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น รวมถึงให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มุ่งเน้นช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย

โดยที่ผ่านมารัฐบาล ได้มีมาตรการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่บางมาตรการอาจยังล่าช้า จึงได้เร่งรัดการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่