สมคิดถกคกก.ประชารัฐออกมาตรการช่วยSME

สมคิดถกคกก.ประชารัฐออกมาตรการช่วยSME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ อุตสาหกรรม เผย 5 พ.ค. 'สมคิด' ประชุมคณะกรรมการประชารัฐกำหนดมาตรการใหม่ช่วยเหลือไมโคร SME เตรียมนำร่อง 8 จังหวัด

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ กลุ่ม D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจ โดยมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น พร้อมเชิญนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้ารับฟังถึงในการหารือมาตรการส่งเสริม SME ชุดใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกพื้นที่ และพัฒนา SME ตามแนวทางไทยแลนด์  4.0  โดยเฉพาะ SME ขนาดจิ๋ว หรือ ไมโครเอสเอ็มอี (MSME) เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีทั้งการสนับสนุนในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยจะดึงวงเงิน 38,000 ล้านบาท ได้แก่ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท กองทุนพลิกฟื้นและฟื้นฟูของสสว.จำนวน 3,000 ล้านบาท และกองทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (SME Transformation Loan) วงเงิน 15,000 ล้านบาท ของ SMe Bank ออกมาส่วนหนึ่งเพื่อเน้นการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  พร้อมจะกำหนดแนวทางสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดรับฟังความเห็นของ SME ในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก กระบี่ สงขลา นครปฐม ชลบุรี อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายเดือนนี้

ขณะที่ แผนดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณ 485 ล้านบาท คาดว่าจะสนับสนุน เอสเอ็มอีได้ 7,000 ราย แบ่งเป็นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การส่งเสริมเอสเอ็มอีทั่วไปพัฒนาให้มีศักยภาพและผลิตภาพมากขึ้น ให้ความช่วยเหลือรายที่ประสบปัญหาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน