ก.แรงงานจดลิขสิทธิ์ดาวเงิน6แฉก

ก.แรงงานจดลิขสิทธิ์ดาวเงิน6แฉก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จดลิขสิทธิ์ดาวเงิน 6 แฉก เครื่องหมายการันตีคุณภาพฝีมือแรงงาน ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินโครงการ “แรงงานติดดาว” ซึ่งเป็นการติดดาวให้กับกำลังแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 3 ระดับ คือ ระดับ 1 หนึ่งดาว ระดับ 2 สองดาว และระดับ 3 จะมีสามดาว ในการเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแรงงาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทั้งนี้ กพร. ได้ดำเนินการจดลิขสิทธิ์ดาว “เครื่องหมายผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ในลักษณะเป็นรูปดาวหกแฉก สีเงินเงา มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีน้ำเงินคำว่า “SKILL” อยู่ตรงกลาง โดยดาวเงิน 6 แฉก สื่อถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ สพร. 3 ชลบุรี จะมีการติดดาวให้กับพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ที่ผ่านการทดสอบฯ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 200 คน โดยเป็นการันตีว่าทางบริษัทจะได้พนักงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการ ส่วนพนักงานจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่ได้จากการผ่านการทดสอบฯ และการติดาว