ปตท.แจ้งแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมจ่ายก๊าซฯแล้ว

ปตท.แจ้งแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมจ่ายก๊าซฯแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. แจ้งแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมจ่ายก๊าซฯแล้ว NGV อีสานตอนบนให้บริการตามปกติ

นายนพดล ปิ่นสุภา  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี ได้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มจ่ายก๊าซฯได้ในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมาให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  และสถานีบริการเอ็นจีวีแนวท่อฯ น้ำพอง  รวมทั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จ.ขอนแก่น  เพื่อจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร และ อุดรธานี ต่อไป โดยการซ่อมบำรุงครั้งนี้ ปตท. ได้หารือกับผู้ใช้ก๊าซฯ และผู้ผลิต เพื่อกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่เหมาะสม ให้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด นอกจากนี้ ปตท. ได้บรรเทาผลกระทบกับผู้ใช้รถเอ็นจีวีด้วยการจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลางสำหรับให้บริการกับผู้ใช้รถฯและในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า ปตท. ได้ประสานความร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันออกเป็นการทดแทน