2สมาคมเข้มปลอดภัยธุรกรรมผ่านมือถือ

2สมาคมเข้มปลอดภัยธุรกรรมผ่านมือถือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

2 สมาคม จับมือยกระดับความปลอดภัยทำธุรกรรมผ่านมือถือเชื่อมโยงระบบปิดช่องทางทุจริตสร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างสมาคมโทรคมนาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมธนาคารไทย ว่า หลังจากการลงนามครั้งนี้ทั้ง 2 อุตสาหกรรมจะร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องเรื่องการพิสูจน์ตัวตนมากขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และ โอกาสความผิดพลาดจะน้อยลงและสามารถปิดช่องที่ทำให้เกิดการทุจริตจากมิจฉาชีพ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. กล่าวว่า กสทช.ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายความมั่นคงให้มีการพิสูจน์ตัวตนและลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ปีเศษ หลังจากการลงทะเบียนครบแล้วผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาที่ไม่ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนจะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยด้านความมั่นคงของประเทศ