พาณิชย์ ดัน นักธุรกิจในภูมิภาคก้าวสู่สากล

พาณิชย์ ดัน นักธุรกิจในภูมิภาคก้าวสู่สากล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ดันนักธุรกิจในภูมิภาคก้าวสู่สากล โดยใช้ศูนย์ Asean Design & Business Centre ให้เป็นประโยชน์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนในการผลักดันนักธุรกิจภูมิภาคเจาะตลาดประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดโลกโดยใช้ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า” (Asean Design & Business Centre) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงการค้า ยกระดับสินค้าและบริการสู่สากล      

โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า หรือ Asean Design & Business Centre เป็นศูนย์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งขึ้น อยู่บนพื้นที่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในที่เดียวกัน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการตลาดให้กับผู้ประกอบการการเชื่อมโยงสินค้าดาวเด่น สินค้า GI สินค้านวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคอื่นๆ เพื่อส่งออกไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงสู่อาเซียนและตลาดโลกต่อไป