ยกระดับปลอดภัยทำธุรกรรมการเงินผ่านสมาร์ทโฟน

ยกระดับปลอดภัยทำธุรกรรมการเงินผ่านสมาร์ทโฟน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมโทรคมนาคมฯ MOU สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าหนุนใช้บริการ พร้อมเพย์ ยกระดับความปลอดภัยการทำธุรกรรมการเงินผ่าน สมาร์ทโฟน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ว่า ด้วยการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐตามโครงการ National e-Payment ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศโดยผลักดันให้เกิดความร่วมมือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และธนาคารตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวโดยเริ่มดำเนินการกับโครงการพร้อมเพย์เป็นลำดับแรก ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้มีความเชื่อมั่นและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 21 ล้านบัญชี และมีการโอนเงินกว่าร้อยละ 50% ในปีที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงถึง 6 ล้านเลขหมาย จาก 27 ล้านบัญชีพร้อมเพย์