มติครม.เทงบอุดหนุนเดินรถรฟท.ขสมก. รวม5,898ล้าน

มติครม.เทงบอุดหนุนเดินรถรฟท.ขสมก. รวม5,898ล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม มีมติ ให้งบอุดหนุนเดินรถ รฟท. ขสมก. รวม 5,898 ล้าน กำชับ ให้ทั้ง 2 หน่วยงานเร่งจัดทำแผนต้นทุนในการเดินรถ พร้อมเติมอีก 521ล้านบาทช่วยเกษตรกร ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2559/2560

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบวงเงินการอุดหนุนบริการสาธารณะในปีงบประมาณ 2561 โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. วงเงิน 3,578 ล้านบาท และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ  ขสมก. สำหรับรถโดยสารธรรมดาวงเงิน 2,320 ล้านบาท รวม 5,898 ล้านบาท 

ทั้งนี้ในที่ประชุมนายกรัฐมนตรี ได้กำชับ ให้ทั้ง 2 หน่วยงานเร่งจัดทำแผนต้นทุนในการเดินรถ เพื่อกำหนดอัตราการโดยสารในอนาคตให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ส่วนการต่ออายุรถเมล์รถไฟฟรียังไม่ได้เสนอมาในการประชุมวันนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ปรับวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2559/2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท เนื่องจากเดิมที่มีการสำรวจพบว่ามี 1,580,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ แต่จากการสำรวจล่าสุดของทางกลุ่มจังหวัดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบ รวม 1,780,000 ครัวเรือน จึงมีมติอนุมัติวงเงินช่วยเหลือดังกล่าวเพิ่มอีก 521 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 5,357 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ