กกร.เริ่มประชุมแล้วจับตาถกศก.ส่งออก

กกร.เริ่มประชุมแล้วจับตาถกศก.ส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุม กกร.ประจำเดือนพฤษภาคมเริ่มแล้ว จับตาหารือสถานการณ์เศรษฐกิจ การส่งออก

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบไปด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประจำเดือนพฤษภาคม โดยการประชุมในวันนี้ ทางด้านนายเจน นำชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญที่ต้องติตตาม คือ การหารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองในต่างประเทศทั้ง ฝรั่งเศส ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป รวมถึงความชัดเจนของนโยบายการค้าของนายโดนัลล์ ทรัมป์ ที่เป็นปัจจัยความกังวลต่อตลาดส่งออกในต่างประเทศของไทย 

ทั้งนี้ที่ประชุมกกร.ครั้งล่าสุดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 3.5-4 และคาดว่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 1- 3