กอช.หวังดึงแรงงานเข้าระบบเพิ่ม

กอช.หวังดึงแรงงานเข้าระบบเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กอช.หวังดึงผู้ใช้แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกเพิ่ม ระบุสมัครง่ายใช้แค่บัตรปชช.ใบเดียว

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ จากข้อมูลทางสถิตินั้นพบว่ามีสัดส่วนจำนวนมากถึง 25 ล้านคนจากจำนวนประชากรไทยทั้งหมด โดยที่ผู้เป็นแรงงานในระบบนั้นจะมีการออมภาคบังคับตามกฎหมายประกันสังคมอยู่แล้ว แต่ขณะที่แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่กลับไม่มีหลักประกันที่มั่นคงในอนาคตเพราะไม่มีเงินออม ดังนั้นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้กับตนเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในระดับต้นๆ 

อย่างไรก็ตามการออมกับ กอช. เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยในการเตรียมความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งทางการเงินส่วนบุคคล มีหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานเมื่อเข้าสู่ยามชราภาพที่ไม่มีแรงทำงาน โดยมีรัฐสนับสนุนจ่ายเป็นเงินสมทบให้เมื่อสมาชิกสะสมเงินกับ กอช. และจะให้ประโยชน์เป็นเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพต่อไปเมื่ออายุครบ 60 ปี 

ทั้งนี้แรงงานนอกระบบท่านใด ที่มีความประสงค์อยากจะสมัครเป็นสมาชิก กอช. แต่ยังไม่มีโอกาสก็ขอให้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ เข้าถึงรัฐสวัสดิการโดยการเริ่มออมกับ กอช. ซึ่งสามารถไปดำเนินการสมัครสมาชิก กอช. ผ่านทาง 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น