สภานายจ้างย้ำขึ้นค่าแรง410บาทกระทบลงทุน

สภานายจ้างย้ำขึ้นค่าแรง410บาทกระทบลงทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภานายจ้าง ย้ำ ขึ้นค่าแรง 410 บาท กระทบลงทุนย้ายฐานผลิตซบ CLMV ชี้ จ้างถูกกว่าไทย 2- 2.4 เท่า

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า หากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 410 บาท อาจส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงสินค้าการส่งออก โดยไทยเป็นประเทศที่มีการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสูงถึงร้อยละ 80 ดังนั้นเมื่อต้นทุนด้านค่าแรงสูง จะทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ที่มีค่าแรงต่ำกว่าไทย 2 - 2.4 เท่า ซึ่งเมื่อการลงทุนไม่เกิดขึ้น การจ้างงานในอนาคตก็จะประสบปัญหาเช่นกัน 

นอกจากนี้ นายธนิต กล่าวว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 ภาคแรงงานไทยอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัลจะเข้ามามีทบทบาททดแทนทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นแรงงานไทยจำเป็นต้องปฏิรูปปรับเปลี่ยนตัวเอง หาประสบการณ์ เพิ่มทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต และอย่าเลือกงาน รวมทั้งภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านภาษา นวัตกรรม ดิจิทัล เพื่อให้แรงงานไทยหลุดพ้นจากกับดักดังกล่าว พร้อมกันนี้แรงงานไทยต้องมีความสมดุลในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน


ภาพ Tanit Sorat