พาณิชย์เตรียมจัดตั้ง Startup Complex

พาณิชย์เตรียมจัดตั้ง Startup Complex
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดตั้ง Startup Complex ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทำตลาดใน-ต่างประเทศครบวงจร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร หรือ Startup Complex โดยร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน Startup กลุ่มผลิตภัณฑ์/ธุรกิจบริการ และแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในตลาดระดับประเทศและระดับสากล

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กรมการค้าภายในจะพัฒนาตลาดภายในประเทศ   และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถปรับตัวพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การค้าโลกและเทคโนโลยี