ธกส.คาดยอดลงทะเบียนคนจน 13 ล้านคน

ธกส.คาดยอดลงทะเบียนคนจน 13 ล้านคน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธกส. เผย ลงทะเบียนคนจนไร้ปัญหา คาดยอดรวม 13 ล้านคน แนะผู้พิการมอบอำนาจแทน

นายวันชัย เจริญชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการหนี้สินนอกระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็นเอ็น. ว่า การลงทะเบียนผู้รับสวัสดิการรัฐบาล หรือผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมียอดลงทะเบียนกับทางธนาคารกว่า 5.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60 ของการเปิดรับลงทะเบียนทั้งหมด โดยล่าสุดประชาชนผู้พิการหรือผู้ชราที่ไม่สามารถเดินทางมาได้สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการลงทะเบียนแทนให้เพื่อให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าการลงทะเบียน ผู้ที่มีรายได้น้อยในรอบนี้อาจจะเกินกว่า 10 ล้านคนมาอยู่ที่ 13 ล้านคน ขณะที่ยอดตัวเลขล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวแล้วกว่า 9,219,997 คน