พณ.เผยเอกชนซื้อข้าวเสื่อมครบทุกคลัง

พณ.เผยเอกชนซื้อข้าวเสื่อมครบทุกคลัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผยผลประมูลข้าวเสื่อมเข้าอุตสาหกรรม 1.03 ล้านตัน เบื้องต้นมีเอกชนเสนอซื้อครบทุกคลัง มูลค่า 3 พันลบ. - พร้อมเปิดระบายข้าวในสต๊อกที่เหลือต่อเนื่อง

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมยื่นซองประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตันได้จำนวน 21 ราย จากการเปิดซองประมูล ในเบื้องต้นพบว่า จากข้าวจำนวน 157 คลัง 34 จังหวัด มีผู้เสนอซื้อครบทุกคลัง ในราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท ส่งผลทำให้มูลค่าการประมูลในครั้งนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านบาท โดยภาคเอกชนที่มาเสนอซื้อส่วนใหญ่ในวันนี้ เป็นบริษัทผู้ผลิตเอทานอล, เชื้อเพลิงชีวภาพ, กระแสไฟฟ้าและไบโอดีเซล

แต่อย่างไรก็ตาม จากการเสนอซื้อในวันนี้จะต้องนำข้อมูลทั้งหมดเสนอคณะทำงานระบายข้าว และผ่านคณะอนุกรรมการระบายข้าวในเบื้องต้นก่อนเพื่อพิจารณาผู้ชนะการประมูลและเสนอให้กับประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาอนุมัติขายต่อไป

ขณะที่ การเปิดประมูลข้าวในส่วนที่เหลือ ในสต๊อกของรัฐบาล อีกประมาณ 4 ล้านตันนั้น ข้าวในกลุ่มแรกซึ่งเป็นข้าวเพื่อการบริโภค ที่เหลือจำนวน 1.72 ล้านตัน จะเปิดประมูลขายในช่วงเดือนพฤษภาคม และข้าวในกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่ใช่การบริโภคของคน จำนวน 2.15 ล้านตัน จะเปิดประมูลในช่วงเดือนมิถุนายน และน่าจะสามารถระบายได้ทั้งหมดภายในปีนี้อย่างแน่นอน ในขณะที่ ช่วงเวลาที่ทําการเปิดระบายนั้นมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับราคาข้าวของเกษตรกร

สำหรับข้าวที่เปิดประมูลรอการส่งมอบ ทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ได้สั่งการกำชับให้ดูแลการส่งมอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสที่สุด เพื่อป้องกันข้าวที่ประมูลขายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกลับมาปะปนกับข้าวเพื่อการบริโภคซึ่งจะกระทบกับราคาข้าวในตลาดได้