อึ้ง..เปิดขุมทรัพย์ “สหกรณ์จุฬาฯ” 4 หมื่นล.

อึ้ง..เปิดขุมทรัพย์ “สหกรณ์จุฬาฯ” 4 หมื่นล.
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดขุมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2559 มีทรัพย์สินกว่า 4 หมื่นล้านบาท หนี้สิน 2 หมื่น 2 พันล้านบาท ปล่อยเงินกู้สมาชิกไปแล้ว 1.4 หมื่นล้านบาทสปริงนิวส์ได้ตรวจสอบฐานะสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พบว่า ณ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬามีสินทรัพย์รวมกว่า 40,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,844 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีสินทรัพย์รวม 37,239 ล้านบาท ส่วนหนี้สินในปี 2559 มีจำนวน 22,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,404 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีหนี้สินรวม 20,558 ล้านบาท

a1


ในปี2559สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯมีสมาชิก 15,959 ราย เงินรับฝาก 34,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 3,167 ล้านบาท ส่วนเงินให้กู้ยืมมีจำนวน 14,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 จำนวน 574 ล้านบาท

a2


สำหรับกรณีข่าวฉาวของ รศ.ดร.สวัสดิ์ เเสงบางปลา อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สอ.จฬ.) ติดการพนันและได้ทำการหลอกเหยื่อลงทุนแชร์ล็อตเตอรี่ ด้วยหลอกลวงประชาชนด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือจากอาชีพการงาน หลองลวงเหยื่อว่าจะนำเงินไปซื้อสลากเพื่อลงทุน และให้ผลตอบแทนเป็นการสร้างแรงจูงใจ ประกอบกับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ทำให้มีคนหลงเชื่อจำนวนมากแล้วเชิดเงินหนีกว่า 1 พันล้านบาท เหตุนี้เองจึงเป็นที่มาในการเปิดขุมทรพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!