คลัง ผนึก สตช.เร่งปราบหนี้นอกระบบ

คลัง ผนึก สตช.เร่งปราบหนี้นอกระบบ

คลัง ผนึก สตช.เร่งปราบหนี้นอกระบบ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

คลัง ผนึก สตช. ลุยปราบหนี้นอกระบบ ห้ามปล่อยกู้ เก็บดอกเบี้ยเกิน 15 % ต่อปี ห้ามทวงหนี้ผิดกฎหมาย แนะเร่งยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์กับกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าวกับ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเดินหน้าปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากนโยบายการขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ของรัฐบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ดำเนินการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่มีพฤติการณ์ผิดกฎหมาย เช่น เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ทวงถามหนี้โดยมีการข่มขู่ใช้ความรุนแรงและฝ่าฝืนข้อปฏิบัติต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 หรือประกอบธุรกิจสินเชื่อในลักษณะเดียวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง อันเป็นความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 และจะพิจารณาใช้กฎหมายอาญาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย

ในขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังขอเชิญชวนให้ผู้สนใจ ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบ และประชาชนทั่วไปที่เล็งเห็นถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ได้เข้ามาขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดยสามารถจะปล่อยกู้ให้กับประชาชนภายในเขตจังหวัดของตน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์กับกระทรวงการคลัง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สาขาของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์สายด่วน 1359 หรือทางเว็บไซต์ www.1359.in.th