พร้อมยัง! 3 เม.ย. ลงทะเบียนคนจน 2560 มีสิทธิหรือไม่เช็คอีกครั้ง!!

พร้อมยัง! 3 เม.ย. ลงทะเบียนคนจน 2560 มีสิทธิหรือไม่เช็คอีกครั้ง!!

พร้อมยัง! 3 เม.ย. ลงทะเบียนคนจน 2560 มีสิทธิหรือไม่เช็คอีกครั้ง!!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในวันจันทร์ที่ 3 เม.ย. 2560 หรือวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้เป็นวันแรกที่จะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 หรือลงทะเบียนคนจน ทั้งนี้ มีการคาดการว่า จะมีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนมากถึง 14 ล้านคน วันนี้ใครอยากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการหรือไม่ มาตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และสามารถโหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อนไปยื่นที่สถานที่ที่ทางการจัดให้ จะได้ไม่เสียเวลา มาตรวจสอบกันได้เลยครับ


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

1 ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2542
2 ต้องเป็นคนว่างงานหรือมีรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 1 แสนบาท
3 ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคารสลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท
4 ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ
-กรณีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
กรณีอยู่อย่างเดียวต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ การอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
-กรณีที่ดิน หากเพื่อการเกษตรต้องมีไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่

สถานที่ลงทะเบียน
1 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
2 ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
3 ธนาคารธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
4 คลังจังหวัด 76 จังหวัด
5 สำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพฯ

ระยะเวลาการลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 15 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี้

 

fi5

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook