คลังเปิดให้ซื้อพันธบัตร ไม่จำกัดวงเงินขึ้นสูง 10-21เม.ย.60 นี้

คลังเปิดให้ซื้อพันธบัตร ไม่จำกัดวงเงินขึ้นสูง 10-21เม.ย.60 นี้

คลังเปิดให้ซื้อพันธบัตร ไม่จำกัดวงเงินขึ้นสูง 10-21เม.ย.60 นี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

พันธบัตรคลังรุ่นแรก ปีงบประมาณ 2560 เหลือ เฉียด 5 พันล้านบาท คลังเปิดโอกาสให้ ซื้อได้ในวงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงไม่จำกัดจำนวนครั้งได้ตั้งแต่ 10 - 21 เม.ย. 2560

ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 จำนวนรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 3 ปี (SB19DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี (SB23DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี จำหน่ายระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 21 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของนักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไป และเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงไม่มีความเสี่ยงได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอแจ้งว่า นักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไป สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ โดยมีวงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท (1 หน่วย) และไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงและ ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 21 เมษายน 2560 ซึ่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ยังมีวงเงินจำหน่ายคงเหลือ จำนวน 4,966.98 ล้านบาท สำหรับผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 28 มีนาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

b1


ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรดังกล่าว ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 หรือจนกว่าจำหน่ายได้ครบวงเงิน
ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหรือที่ www.bangkokbank.com www.ktb.co.th www.kasikornbank.com www.scb.co.th www.pdmo.go.th www.bot.or.th