ธ.ก.ส. จับมือ อปท. ทดสอบระบบ พร้อมรับมือลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ธ.ก.ส. จับมือ อปท. ทดสอบระบบ พร้อมรับมือลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ธ.ก.ส. จับมือ อปท. ทดสอบระบบ พร้อมรับมือลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธ.ก.ส. เตรียมความพร้อมรับมือลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ผนึกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,000 แห่งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนในพื้นที่ใกล้บ้าน

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย อบต.แหลมบัว อบต.ศรีมหาโพธิ์ และ อบต.ศรีษะทอง เพื่อทำการทดสอบระบบการรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยมีประชาชน 2,000 คน เข้าร่วมทดสอบระบบการลงทะเบียนในวันนี้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การบริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยกำหนดจุดลงทะเบียน ณ สำนักงานสาขาและสาขาย่อย แยกจุดบริการรับลงทะเบียนออกจากเคาน์เตอร์บริการปกติเพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ อปท. 3,000 แห่ง เปิดจุดบริการรับลงทะเบียนในจุดศูนย์กลางชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาลงทะเบียนที่สาขา เช่น ที่ทำการ อบต. เทศบาลหรือโรงเรียน และได้ประสานขอความร่วมมือให้เครือข่ายของธนาคาร เช่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นผู้แนะนำการกรอกข้อมูลให้แก่ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลและลดข้อผิดพลาดเมื่อถึงวันที่เปิดรับลงทะเบียนจริง

“ธ.ก.ส. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน จึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทะเบียนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด และขอให้เกษตรกรและประชาชนที่จะมาลงทะเบียนผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกเอกสารที่ได้รับจากผู้นำชุมชนมาล่วงหน้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อที่รัฐบาลจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้มีรายได้น้อยแต่ละกลุ่มต่อไป” นายอภิรมย์กล่าว

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนผ่านระบบ ธ.ก.ส. จำนวน 4,623,246 คน คาดว่าในปีนี้จะมีเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ความสนใจมาลงทะเบียนมากกว่าเท่าตัวผ่านเครือข่ายสาขา 1,275 แห่ง ทั่วประเทศ และ อปท. 3,000 แห่ง ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook