กอช.ผุดไอเดีย ดึงเอกชน สมาคม จัด กอช. เป็นสวัสดิการให้ลูกจ้าง

กอช.ผุดไอเดีย ดึงเอกชน สมาคม จัด กอช. เป็นสวัสดิการให้ลูกจ้าง

กอช.ผุดไอเดีย ดึงเอกชน สมาคม จัด กอช. เป็นสวัสดิการให้ลูกจ้าง
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ผุดแนวคิดใหม่ดึงบริษัทเอกชน สมาคม ฯลฯ จัด กอช. เป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างให้มีชีวิตในบั้นปลายที่ดีมีคุณภาพ โดยนายจ้างส่งเงินสะสม เพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาล เพิ่มโอกาสเข้าถึงระบบบำนาญ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการออมเพื่อการชราภาพกับ กอช. แก่ผู้พิการทางสายตา โดยประสานกับธนาคารกรุงไทย สาขาวิคตอรี่มอลล์ มาเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกเคลื่อนที่ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเก็บออมเพื่อยามชราภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีการเก็บออมกับ กอช. โดยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้จ่ายเงินสะสมให้กับสมาชิกที่เป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย เพื่อให้เป็นเสมือนสวัสดิการรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งนอกจากผู้พิการทางสายตาจะได้รับเงินสะสมที่ทางสมาคมจ่ายให้แล้ว ยังจะได้รับเงินสมทบจากทางรัฐบาลตามเงื่อนไขของ กอช. (ตามพระราชบัญญัติ กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็นการเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าถึงระบบบำนาญ อันเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงพื้นฐานในการดำรงชีวิตยามชราภาพ ซึ่งการจัดสวัสดิการดังกล่าวถือได้ว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดูแลสมาชิกในสังกัดของตนให้มีชีวิตในบั้นปลายที่ดีมีคุณภาพ โดยไม่เป็นภาระในการบริหารเงินแก่สมาคม อีกด้วย

"สำหรับโครงการนำร่องแห่งแรกได้จัดขึ้นก่อนหน้านี้ โดย กอช. ร่วมกับบริษัท วอเนอร์ บราเดอร์ส ฟาร์อีส อินคอโปเรชั่น ประเทศไทย จำกัด โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ส่งเงินสะสมให้แก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานนอกระบบ ไม่มีประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ได้รับเงินสมทบ จากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่ง กอช. จึงเป็นเครื่องมือให้บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงาน จัดสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันบำนาญชราภาพให้กับลูกจ้างในสังกัดได้อย่างดี" นายสมพรกล่าว.