พาณิชย์เดินหน้าแม่สอดโมเดลขยายการค้า

พาณิชย์เดินหน้าแม่สอดโมเดลขยายการค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้า แม่สอดโมเดล จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ภายใต้แนวคิดแม่สอด-เมียวดี โมเดล Stronger Together ระหว่างวันที่ 21-28 มีนาคม 2560 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อผลักดันและขยายการค้า การลงทุนระหว่างไทย-เมียนมาร์ให้มีการขยายตัวได้เพิ่มขึ้น โดยด่านแม่สอด ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นด่านที่สามารถเชื่อมเข้าไปยังเมืองต่างๆ ของเมียนมาร์ได้ และมูลค่าการค้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมาร์เดินทางมาร่วมหารือเพื่อวางเป้าหมาย การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้แม่สอด-เมียวดี เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในหลายๆ ด้าน เช่น ศูนย์กลางด้านอัญมณี การท่องเที่ยว การบริการทางการแพทย์ และศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาด้านการขนส่ง พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  ณ ด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดี