เปิดจองเหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ พร้อมเปิดจองผ่านไปรษณีเหรียญWIPO

เปิดจองเหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ พร้อมเปิดจองผ่านไปรษณีเหรียญWIPO

เปิดจองเหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ พร้อมเปิดจองผ่านไปรษณีเหรียญWIPO
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 มี.ค.60 พร้อมจับมือไปรษณีย์ไทย พลิกโฉมสร้างมิติใหม่รับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO เริ่ม 31มี.ค. - 30 เม.ย.60


นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน 800,000 เหรียญ ซึ่งมีลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะพระบรมราชูปถัมภกของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

100-1

 

100-2

เบื้องบนและเบื้องล่างมีลายไทยประดิษฐ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เบื้องบนรูปอาคาร มหาจุฬาลงกรณ์มีรูปตราสัญลักษณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2560”
เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “20 บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” มีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวสามารถขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมนี้ ได้ที่

ส่วนกลาง
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

ส่วนภูมิภาค
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นั้นๆ

โดยกรมธนารักษ์จะจ่ายให้กับประชาชนรายละ 2 เหรียญ ต่อ ๑ สิทธิ์บัตรประชาชน สำหรับจำนวนเหรียญที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยจ่ายมีเพียงหน่วยละ 30,000 ชุดเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา โทรศัพท์ 0 2565 7944 และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2278 5641 นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวในตอนท้าย

 

จับมือไปรษณีย์ไทยรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO

 op1

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา

 

op3

                                เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา                  

op5                                       

   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)

 

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์”โดยจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 3 ชนิดราคา ประกอบด้วย

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 30,000 บาท ผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท ผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญ และ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท ผลิตไม่เกิน 1,000,000 เหรียญ

โดยมีลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญ มีพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดลำลองที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเข็มพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้านหลัง กลางเหรียญมีข้อความว่า “Awarded to Her Royal Highness Princess Maha chakri Sirindhorn 2015” เบื้องบนมีรูปเหรียญรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เบื้องล่างมีรูปช่อมะกอก

ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ 27 สิงหาคม 2558” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “16000 บาท” “800 บาท” และ “20 บาท” ตามลำดับ และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีลายประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และ url: treasury.thailandpostmart.com โดยมี ค่าธรรมเนียมในการจองดังนี้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา 375 บาท/ เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา 40 บาท/ เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) 38 บาท/ ชุด (ชุดละ 5 เหรียญ) และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

ทั้งนี้ จะเปิดจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ จะดำเนินการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2282 4109 หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร. 0 2618 6340 หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7966 และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2278 5641 นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวในตอนท้าย

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ ของ เปิดจองเหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ พร้อมเปิดจองผ่านไปรษณีเหรียญWIPO

เหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ หน้า
เหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ หลัง
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO ทองคำขัดเงา หน้า
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO ทองคำขัดเงา หลัง
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO เงินขัดเงา หน้า
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO เงินขัดเงา หลัง
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO โลหะสีขาว หน้า
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO โลหะสีขาว หลัง