ส่อง ประกันฯสวัสดิการคนจน 99 บาท คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ส่อง ประกันฯสวัสดิการคนจน 99 บาท คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดดูความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุคนจน หัวละ 99 บาท  คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท  กรณีเสียชีวิต ยกเว้น กรณีเกิดจากการฆาตกรรม คุ้มครอง 50,000 บาท หากบาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้จ่ายชดเชย 300 บาทต่อวัน ยาว 20 วัน

 

แนวคิดการจัดสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559  ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบแรก โดยมีผู้ที่มาลงทะเบียนกว่า 9 ล้านคน แต่เนื่องจากมีช่องโหว่ หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำให้กระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนใหม่ นอกเหนือจาก ผู้ที่มีสิทธิมาลงทะเบียนจะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแล้ว ยังมีการกำหนดในเรื่องการถือครองทรัพย์สิน ที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วย (ดูหลักเกณฑ์ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2560 )

ในส่วนของการจัดสวัสดิการ ในปี 2560 นี้ ค่อนข้างชัดเจนเมื่อ ปลัดกระทรวงการคลัง ดร. สมชัย  สัจจพงษ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า เตรียมเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติ การจัดสวัสดิการให้ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 มี.ค. – 15 พ.ค. 2560 นี้  โดยการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด

ทั้งนี้กระทรวงคลังและสมาคมประกันชีวิตและสมาคมประกันวินาศภัยได้มีข้อสรุปไปเมื่อปลายปี 2559 ที่จะซื้อประกันชีวิตแจกผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านหลักเกณฑ์การลงทะเบียน โดยมีสาระสำคัญคือ

 

• คิดค่าเบี้ยประกันต่อหัวอยู่ที่หัวละ 99 บาท ในรูปแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

• คุ้มครองกรณี

– ทุพพลภาพและเสียชีวิตรายละ 1 แสนบาท

– หากเสียชีวิตด้วยการฆาตกรรม หรือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จะได้รับความคุ้มครองรายละ 5 หมื่นบาทเท่านั้น

• ประสบอุบัติเหตุแล้วไม่เสียชีวิต แต่เจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ จะได้รับเงินชดเชยรายวันตกวันละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วัน

 

ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียนว่ามีเท่าไร  ซึ่งกระทรวงการคลังจะสรุปเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป