สัมมนาเจาะลึกอนาคตการลงทุนไทย

สัมมนาเจาะลึกอนาคตการลงทุนไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทีสัมมนา EEC Strategy : Thailand's Competittive Transformation เจาะลึกอนาคตการลงทุนประเทศไทยด้วยโมเดล 'ซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด'

ในวันนี้ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ พันธมิตร ร่วมกันจัดสัมมนา EEC Strategy : Thailand's Competittive Transformation เจาะลึกอนาคตการลงทุนประเทศไทยด้วยโมเดล "ซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด" โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานเปิดการสัมมนา และจะมีการเสวนาโดยนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมการเสวนา