ทล.รื้อสะพานเข้าดอนเมืองพ.ค.นี้

ทล.รื้อสะพานเข้าดอนเมืองพ.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวง รื้อสะพานเข้าดอนเมืองพ.ค.นี้ คาดใช้งบ 160 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 ปี

นายนรินทร์ ศรีสมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวง เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมืองล่าสุด หลังจากที่กรมทางหลวงได้เปิดประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมา แต่ปรากฏว่า ไม่มีเอกชนสนใจเข้าร่วมคัดเลือกแต่อย่างใด นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง จึงได้สั่งการให้ยกเลิกการประกวดราคา และมอบหมายให้สำนักก่อสร้างสะพาน โดยศูนย์ก่อสร้างและบูรณะสะพานที่ 3 จังหวัดปทุมธานี รับไปดำเนินการก่อสร้าง ภายในวงเงินที่กำหนด 160 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ คาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างประมาณเดือน พฤษภาคม 2560 โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ทั้งนี้ การปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิตจะขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สถานที่จอดรับส่งผู้โดยสาร และสะพานลอยคนเดินข้ามเดิม รวมถึงปรับตำแหน่งของสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร โดยทุบรื้อสะพานเดิมเฉพาะช่วงจากทางขึ้นถึงบริเวณกึ่งกลาง และไปก่อสร้างใหม่ที่ตำแหน่งชิดตอม่อของทางรถไฟสายสีแดง เพื่อไม่ให้กีดขวางช่องจราจรรถทางตรง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก บริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้ใช้ทางจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น