สุวรรณภูมิคุมเข้มตรวจสัมภาระผู้โดยสาร

สุวรรณภูมิคุมเข้มตรวจสัมภาระผู้โดยสาร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุมเข้มตรวจสัมภาระผู้โดยสาร เล็งตั้งบริษัทลูก บริหารจัดการขนถ่ายกระเป๋าผู้โดยสารภายใน 2 ปี

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการลักทรัพย์สิน จากกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร และแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต ว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทั่วโลก ในการรักษาความปลอดภัยที่มีการกำหนดความรับผิดชอบและแผนในการบินพลเรือนแห่งชาติ ไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลในพื้นที่พร้อมกับชุดตรวจพิเศษร่วมสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่คัดแยกกระเป๋าตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติจะเข้าระงับเหตุทันที นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบพนักงานและควบคุมช่องทางเข้า - ออกของผู้ปฏิบัติงานในเขตการบินทั้งก่อนเข้าและก่อนออกจากพื้นที่รวมถึงได้กำหนดชุดเครื่องแบบพนักงานต้องไม่มีกระเป๋าติดกับเสื้อผ้าและห้ามนำทรัพย์สินติดตัวเข้าพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องนำสิ่งของเข้าพื้นที่ต้องสำแดงและบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำความผิดจะยึดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลและนำรายชื่อขึ้นบัญชีดำในระบบและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขณะที่มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ ได้หารือร่วมกับบริษัทให้บริการภาคพื้นที่ได้รับสัมปทานจำนวน 2 ราย คือ ฝ่ายบริการภาคพื้นอุปกรณ์ภาคพื้นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิสจํากัดให้กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด หากไม่สามารถควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือมีการลักทรัพย์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีความผิด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดมหาชน ทอท. ในฐานะผู้ให้สิทธิ์จะพิจารณายกเลิกสัญญาทันที

นอกจากนี้ ทอท. จะจัดตั้งบริษัทลูกเข้ามาบริหารจัดการดูแลด้านการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาและเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือซูเปอร์บอร์ด พิจารณาตรวจสอบความโปร่งใส เนื่องจากโครงการมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยจะนำร่องที่ท่าอากาศยานดอนเมืองก่อน