ตลท.สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยก.พ.60

ตลท.สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยก.พ.60
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลท.สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยก.พ.60 พบ ดัชนีเพิ่มขึ้น 1.1% จากสิ้นปี 59 ขณะที่ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน อยู่ที่ 52,236 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)สรุปภาพรวมภาวะตลาดหุ้นไทยเดือน ก.พ.60 พบว่า ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปิดที่ 1,559.56 จุด เพิ่มขึ้น 1.1% จากสิ้นปี 59  ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดทุนโลก ได้แก่ ความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศขนาดใหญ่ของโลกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์สำคัญและผลตอบแทนในสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 60 เช่นเดียวกับในปี 59

ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ สิ้นเดือน ก.พ.60 อยู่ที่ 15.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.10% จากสิ้นปี 59 ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ในเดือน ก.พ.อยู่ที่ 52,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.96% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ.60 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ mai อยู่ที่ 55,391 ล้านบาท หรือ เพิ่มขี้น 28.58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ขณะที่ Forward P/E ของ SET อยู่ที่ 15.10 เท่า และ mai อยู่ที่ 36.16 เท่า โดยอัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET อยู่ที่ 3.01% และ mai อยู่ที่ 1.44% ณ สิ้นเดือน ก.พ.60   ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิอยู่ที่ 3,746 ล้านบาท ในเดือน ก.พ.60 ทำให้ยอดซื้อสุทธิรวม ในเดือน ม.ค.-ก.พ.60 อยู่ที่ 2,451 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในเดือน ก.พ. บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 2,832 ล้านบาท ซึ่งมาจากการระดมทุนในตลาดแรก 1,710 ล้านบาท และการระดมทุนในตลาดรอง 1,122 ล้านบาท ส่งผลให้มีมูลค่าระดมทุนรวม 18,279 ล้านบาท ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2560