ก.เกษตรฯเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง

ก.เกษตรฯเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ เกษตรและสหกรณ์ เปิดปฏิบัติการฝนหลวง สู้ภัยแล้งปี 2560 พร้อมบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติการฝนหลวง สู้ภัยแล้ง ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ว่า การวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปีนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วิเคราะห์พื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดูทั้งน้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และพื้นที่การเกษตร สรุปคือพื้นที่ในเขตชลประทาน มีน้ำต้นทุนเพียงพอ แต่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานจำนวน 105 อำเภอ ที่น้ำต้นทุนอาจจะไม่เพียงพอ จึง มี 6 มาตรการ 29 โครงการ พร้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อแก้ปัญหาในทันที ส่วนหนึ่ง คือ การปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในวันนี้จะได้มาเปิดในโครงการปฏิบัติการฝนหลวงรับมือแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติการฝนหลวงคือเดือนนี้ - ต.ค. โดยล่าสุดกรมฝนหลวงได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 2 หน่วย คือ ที่นครสวรรค์ และ นครราชสีมา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้ทันที

นอกจากนี้ ภารกิจอื่นของกรมฝนหลวง คือ การช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยจะทำฝนหลวงในพื้นที่ที่มีหมอกควันมาก เพื่อให้หมอกควันลดลง แต่ไม่สามารถทำฝนหลวงเพื่อดับไฟป่าได้โดยตรง