พาณิชย์สร้างผู้ผลิตเกษตรกรรับนโยบาย4.0

พาณิชย์สร้างผู้ผลิตเกษตรกรรับนโยบาย4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ สร้างผู้ผลิตเกษตรกร ให้เป็นพ่อค้าโดยตรง รับนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่าน ตลาดสินค้าเกษตร Online

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้พัฒนาระบบตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับประเทศไทยยุคดิจิตอลในปัจจุบัน โดยได้จัดทำเว็บไซต์ “ตลาดสินค้าเกษตร Online” หรือ http://mwsc.dit.go.th เพื่อเป็นการให้บริการกับประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นไปที่สินค้าต่าง ๆ ของเกษตรกร ชาวบ้านฐานราก วิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผ่านเมนู “ตลาดออนไลน์” ของเว็บไซต์

โดยเว็บไซต์ดังกล่าว นับเป็นเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ที่มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่เป็นผู้ผลิต คือ เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การตลาด สหกรณ์การเกษตร โรงงานแปรรูป และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเสนอซื้อ - เสนอขายสินค้าและบริการ ใน “ตลาดออนไลน์” ผ่านเว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th  ของกรมการค้าภายในนั้น ได้เปิดให้กลุ่มเป้าหมายใช้งานโดยเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ได้โพสต์สินค้าของตนเอง ถึงปัจจุบัน ได้มีการโพสต์ ซื้อ - ขายสินค้าและบริการ รวม 217 รายการ เป็นการเสนอขาย 202 รายการ เสนอซื้อ 15 รายการ