กอช.จ่อเสนอคลังเพิ่มเงินสมทบเป็น2,500บ.

กอช.จ่อเสนอคลังเพิ่มเงินสมทบเป็น2,500บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กอช. เผย ยอดสมาชิกล่าสุด 525,840 ราย ตั้งเป้าปี 60 สมาชิกเพิ่ม 1 ล้านราย เล็งเสนอคลังเพิ่มจ่ายสมทบสูงสุด 2,500 บาท

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยถึง ยอดสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติล่าสุด (กอช.) มียอดสมาชิกรวม 525,840 ราย มีเงินเข้ากองทุนรวมแล้วกว่า 1,962 ล้านบาท โดยในปีนี้ กอช. ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้ยอดสมาชิกเพิ่มเป็น 1 ล้านราย จาก 5 แสนราย ซึ่งจะทำให้มีเงินเข้ากองทุนรวมประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กอช. มีแผนที่จะให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกเพื่อนำไปสมัครกับธนาคารที่เป็นตัวแทนในการรับสมาครสมาชิก ขณะเดียวกัน จะสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนในการออมมากขึ้น และปลูกฝังวินัยการออมตั้งแต่วัยเด็ก โดยทั้ง 2 แนวทางนี้ จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ จะเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาปรับแก้ไขกฎกระทรวง ในการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบ จากปัจจุบันจ่ายสูงสุด 1,200 บาท เป็น 2,500 บาท จากบัญชีแนบท้ายที่กำหนดว่าสามารถปรับแก้ไขได้สูงสุด 6,000 บาท แต่ยังคงเกณฑ์วิธีการจ่ายสมทบตามอัตราขั้นบันไดระดับอายุเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม กอช. ยังเตรียมเปิดให้บริษัทจัดการกองทุนหลักทรัพย์ เข้าเสนอแผนการลงทุน เนื่องจากปัจจุบัน กอช. วางแผนลงทุนเอง และปีที่แล้วได้ผลตอบแทนรวมร้อยละ 2