ผู้ใช้e-Certificate5ปีทะลุ5แสนราย

ผู้ใช้e-Certificate5ปีทะลุ5แสนราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ผู้ใช้ e-Certificate ผ่านธนาคาร 5 ปี ยอดพุ่งทะลุ 5 แสนรายแล้ว

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยสถิติผู้ใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร หรือ e-Certificate ผ่านธนาคารพันธมิตร 7 แห่ง ทั่วประเทศ ว่า ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2555 มียอดรวมผู้ใช้บริการขณะนี้เพิ่มสูงขึ้น เกินกว่า 5 แสนรายแล้ว และจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ของการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำนวัตกรรมบริการมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย

ทั้งนี้ หนังสือรับรองนิติบุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกผ่านสาขาธนาคาร เป็นเอกสารต้นฉบับที่สามารถใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ตามรายการที่จดทะเบียนไว้เช่นเดียวกับการออกหนังสือรับรองที่ขอผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า