สมคิดชี้โลกผันผวนการรวมตัวในภูมิภาคสำคัญ

สมคิดชี้โลกผันผวนการรวมตัวในภูมิภาคสำคัญ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯ สมคิด ชี้ โลกยังเผชิญความผันผวนการรวมตัวในภูมิภาค เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ การขยายตัวของไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ว่า ในขณะนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชาติมหาอำนาจซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่าน และทั่วโลก เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน หลายประเทศมีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยในอนาคต เอเชียจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยจะต้องแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งประเทศไทย ถือว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านพื้นที่สามารถเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคได้ โดยเฉพาะ เป็นศูนย์กลางของการผลิต อาหารในอนาคต การต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ การท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMVT และการดูแลสุขภาพ ซึ่งถือว่า จะสามารถยกระดับ ความร่วมมือในภูมิภาคให้เป็นที่โดดเด่นได้

โดยไทยมีคณะกรรมการบริหารจัดการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ จะดูแลแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนที่กำลังจะเข้ามาในขณะนี้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบิน ซึ่งจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการดังกล่าวต่อไป