เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย “4 ไก่คู่มหามงคล ร่ำรวย บารมี โชคดี ปลอดภัย”

เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย “4 ไก่คู่มหามงคล ร่ำรวย บารมี โชคดี ปลอดภัย”

เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย “4 ไก่คู่มหามงคล ร่ำรวย บารมี โชคดี ปลอดภัย”
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย วันที่ 4- 5 ก.พ. 60 ของกรุงเทพมหานคร หมวดอักษรเบิ้ล 4กก ส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น หมวด ขก และจังหวัดลำปาง หมวด กบ รายได้นำมารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

นายณันทพงศ์ เชิดชูรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร หมวดพิเศษ 4 กก โดยเป็นการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรเบิ้ลที่ตรงกับปีนักษัตร “4 ไก่คู่มหามงคล ร่ำรวย บารมี โชคดี ปลอดภัย” ในวันที 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร อาคาร 6 ชั้น 7 ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) มาร่วมในงานเปิดประมูลด้วย

ทั้งนี้แผ่นป้ายประมูลทั้ง301 หมายเลขที นำมาประมูลในครั้งนี้ได้ผ่านพิธีเสริมบารมีและเพิ่มความเป็นสิริมงคลโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้ชนะการประมูลหมายเลข 4 กก 4444 พิเศษที่สุดเพราะแผ่นป้ายเจิมโดยท่านเจ้าคุณธงชัย และจะได้รับผ้ายันต์ใส่กรอบ รุ่นพิเศษ รวย รวย win win win ซึ่งผ่านพิธีเสริมบารมีและเพิ่มความเป็นสิริมงคลโดยท่านเจ้าคุณธงชัย

ส่วนผู้ชนะการประมูล 4 กก ทุกหมายเลขจะได้รับผ้ายันต์รุ่น win win win และผู้ชนะการประมูล 4 กก ตระกูล 4 อีก 3 เลข ( 4,44,444) และ 4กก ที่เป็นเลขสี่ตัวเหมือนอีก 8 เลข (1111 ,2222, 3333, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) จะได้รับผ้ายันต์ใส่กรอบรุ่น win win win

ทั้งนี้ การประมูลหมวดอักษรเบิ้ล กก ที ผ่านมาได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากโดยหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรเบิ้ล 1กก ที่ประมูลได้ในราคาสูงสุด คือ 1กก1111ราคา 25,000,000 บาท หมวด 2กก หมายเลขที่ประมูลได้ในราคาสูงสุดคือ 2 กก 2222 ราคา 11,111,111 บาท หมวด 3กก หมายเลขที่ประมูลได้ในราคาสูงสุด คือ 3 กก 3333 ราคา 13,000,000 บาท

โดยรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมด กรมการขนส่งทางบก นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำมาใช้รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรมปลูกจิตส่านึกด้านการขับขี่ ที ปลอดภัย และช่วยเหลือผู้พิการที ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการ จึงนับว่าผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นผู้มีส่วนร่วมทำบุญช่วยเหลือสังคมและร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกันที่ต่างจังหวัดยังมีการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ประมูลหมวด ขก “ขอนแก่นมหานคร” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนชั่น 2-3 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น และที่จังหวัดลำปาง ประมูลหมวด กบ “กิจการงานดี บารมีหนุนนำ” ที่ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปาง เวียงทอง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจเข้าประมูลทะเบียนรถเลขสวย สามารถมาประมูลได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทน หรือประมูลผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูง โดยเสนอราคา Maximum Bid ไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดประมูล และที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกอาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-272 5937 หรือ Call Center 1584 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย