กรมทรัพย์สินฯจัดงาน IP Champion 2017

กรมทรัพย์สินฯจัดงาน IP Champion 2017
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดงาน IP Champion 2017 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นให้รับรางวัลด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  (IP Champion 2017 ) เพื่อยกย่องผู้ประกอบธุรกิจที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองและได้ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของตน หรือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าให้แก่กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในทางการค้าและการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

โดยรางวัล IP Champion จะเป็นเครื่องมือสำคัญทางการค้าในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ด้วยว่าสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพ และ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลฯสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4  กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 17 มีนาคม 2560