เเผน 5 ปี วางงบลงทุน 1.5 ล้านล้าน เร่งผลักดันการพัฒนา 3 เมืองใหม่ “เเปดริ้ว-พัทยา-ระยอง” รับนักลงทุน

เเผน 5 ปี วางงบลงทุน 1.5 ล้านล้าน เร่งผลักดันการพัฒนา 3 เมืองใหม่ “เเปดริ้ว-พัทยา-ระยอง” รับนักลงทุน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปิดเผยว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการลงทุนน้อยมาก ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันการลงทุนให้ได้ 10% ต่อปีเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% เพราะขณะนี้ทุกประเทศในเอเชียแข่งกันรับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หากเราไม่ทำ EEC หรือทำไม่สำเร็จ ประเทศไทยมีโอกาสที่จะกลายเป็นประเทศล้าหลังในเอเชีย โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นการผลักดันไทยแลนด์ 4.0 แบบก้าวกระโดด ทำให้ประเทศไทยให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง

การพัฒนา EEC ใน 5 ปีแรกจะมีวงเงินลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท โดยโครงการลงทุนที่สำคัญ 5 โครงการ ที่จะต้องเชื่อมโยงกันและกัน จะขาดโครงการใดโครงการหนึ่งไม่ได้ เพราะจะทำให้โครงการอื่นขาดทุนและ EEC ล้มเหลว ได้แก่ 1.การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 2.การขยายท่าเรือแหลมฉบัง วงเงิน 35,300 ล้านบาท 3.การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงวงเงิน 158,000 ล้านบาท 4.การลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคสำหรับอนาคต เช่น รถยนต์ไฟฟ้า 5.การสร้าง 3 เมืองใหม่ คือ ฉะเชิงเทรา พัทยา ระยอง เงินลงทุนประมาณ 400,000 ล้านบาท เพื่อรองรับประชากรจำนวนพอเหมาะที่จะทำให้การลงทุนอื่นๆคุ้นทุน ซึ่งการลงทุนทั้งหมดจะมีเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน

 mon3001602-1

ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ EEC ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเสนอให้ ครม.พิจารณาในต้นเดือน ก.พ. และส่้งให้สนช.พิจารณาได้ในเดือนมีนาคมนี้ โดยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ

1.การแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน เพื่อขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิม 8 ปีเป็นไม่เกิน 13 ปี และขยายเวลาการอนุมัติการทำงานของชาวต่างชาติจาก 1 ปี เป็น 4 ปี

2.การออก พ.ร.บ. กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากบีโอไอที่ยกเว้น 13 ปี เป็นยกเว้นไม่เกิน15 ปี จัดตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

3.พ.ร.บ. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลการพัฒนา EEC กำหนดแนวทางการลงทุนในโครงการต่างๆระหว่างรัฐและเอกชน การให้สิทธิประโยชน์การพัฒนาเมือง โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ ที่อยู่อาศัย การเงินให้ถือเงินตราต่างประเทศได้โดยไม่ต้องรีบแลกเป็นบาท รวมไปถึงการให้ธนาคารต่างประเทศเปิดสานักงานบริการใน EEC