พณ.พอใจมหกรรมสินค้าเกษตรยอดขาย3ล.

พณ.พอใจมหกรรมสินค้าเกษตรยอดขาย3ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ พอใจภาพรวม “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” 3 วัน ยอดขายกว่า 3 ล้านบาท พร้อมส่งสินค้าธงฟ้า ลดภาระค่าครองชีพประชาชน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ผลการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับ
เทศกาลตรุษจีน” ที่ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม ที่ผ่านมาว่า การจัดงานในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในงานกว่า 3 ล้านบาท และเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์ จะได้จัดให้มีโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2560 มีแผนที่จะจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า จำนวน 1,110 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 150 ครั้ง สามารถลดภาระค่าครองชีพได้กว่า 8.23 ล้านบาท

นอกจากนั้นแล้ว กระทรวงพาณิชย์ ยังจะได้นำสินค้าธงฟ้าลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัย โดยมีกำหนดจะดำเนินการใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ นครศรีธรรมราช รวม 37 ครั้ง อีกด้วย